top

Praghsanna Inis Bó Finne

Praghsanna Inis Bó Finne

Clár Ama

Clárama an Bháid Lastais (sealadach)

Chuir Lasta Mara Teo tús le seirbhís lastais go Inis Bó Finne an 1ú Meitheamh 2013. An soitheach an MV Madelen a chuireann an tseirbhís ar fáil as Cé an Chloiginn go Inis Bó Finne. Bíonn an tseirbhís ar fáil faoi dhó sa tseachtain, Dé Máirt agus Dé hAoine.

 • Glacann Lasta Mara Teo le lastas ag Céibh an Chloiginn ó Luan go Aoine ón 10 am go 1pm agus ón 2pm to 4pm.

 • Stóráiltear lastas in áit shábháilte ar an gcéibh má thagann sé le linn na n-amanna atá thuasluaite. Ní ghlacann Lasta Mara Teo aon fhreagracht maidir lastas a sheachadtar lasmuigh de na hamanna thuas.

 • Tá saoráidí ann le hearraí reoite nó fuara a stóráil má theastaíonn sé.

 • Is féidir teagmháil a dhéanamh maidir le lastas a chur in áirithe lenár n-oifig ag 091 562900 nó leis an scipéir an tUasal Quentin O’Halloran ag 087 335 0601

 • Má ordaítear breosla caitear é a íoc ar a sheachadadh.

 • Osclaítear cuntas do gach custaiméir agus seoltar sonrasc chucu ag deireadh na míosa.

 • D’fhéadfadh athrú a bheith ar am an bháid ag brath ar an aimsir agus ar shruthanna. Tá de cheart againn an bád a chur ar ceal ar fhógra gearr ag brath ar an aimsir.

 • Home • Contact Us • About Us
  Fitcom solutions©2010 - All rights reserved

  Template by DiT