Search
Close this search box.

Sceideal na Seirbhíse

Tá ár dtrádstóras i nDuganna Nua na Gaillimhe oscailte le haghaidh seachadtaí

 • Luan go Déardaoin 8 r.n. go 3 i.n.
 • Aoine 8 r.n. go 1 i.n.


Bíonn sé dúnta i gcomhair lóin ón 1 i.n. go 2 i.n. gach lá.

 
Sceideal an tSamhraidh – Meitheamh go Lúnasa

Ag Fágáil Ghaillimh

 • Dé Máirt – 4:00 r.n.
 • Déardaoin – 4:00 r.n.
 • Dé hAoine – 4:00 r.n.
 • Dé Sathairn – 4:00 r.n.
 
Sceideal an Gheimhridh – Meán Fómhair go Bealtaine agus an dá mhí sin san áireamh

Ag Fágáil Ghaillimh

 • Dé Máirt – 4:00 r.n.
 • Déardaoin – 4:00 r.n.
 • Dé hAoine – 4:00 r.n.
 
Teacht ar na hoileáin- Ar feadh na Bliana

Amanna Teacht Neas

 • Inis Mór – 6:30 r.n. – 7:00 r.n.
 • Inis Meáin –  8:15 r.n. – 8:30 r.n.
 • Inis Oírr –  9:00 r.n. – 9:30 r.n.
 

Tabhair ar aird go bhféadfadh athrú a theacht ar amanna de bharr na haimsire.  Tá gach ceart againn turais a chur ar ceal de bharr drochaimsire. Is é an scipéir i gceannas a shocróidh amhlaidh agus caithfear glacadh lena chinneadh.

Is féidir na hamanna teachta a athrú de bharr imeachtaí aimsire agus más gá beostoc a iompar. Cuirfear oileánaigh ar an eolas faoi aon athruithe ar an sceideal ar an ngrúpa whats app do gach oileán.

Le haghaidh seirbhísí rolladh amach ó chuan Ros an Mhíl déan teagmháil leis an oifig le do thoil.